Skład osobowy Zarządu Rady Dzielnicy:

1. Bilka Bartłomiej
2. Chmurzyński Mirosław - Członek Zarządu
3. Chrząstek Jacek
4. Czerwik Andrzej - Przewodniczący
5. Dmochowska Aneta - Wiceprzewodnicząca
6. Janeczek-Niedbał Wioleta - Członek Zarządu
7. Kałka Damian
8. Kopiec Joanna - Członek Zarządu
9. Krupa Robert
10. Kucharska Joanna
11. Nowak Krzysztof
12. Pilarski Tomasz
13. Sapiński Sławomir
14. Sikora Ewa
15. Stryjewski Piotr
16. Synowiec Karol - Wiceprzewodniczący
17. Tarnowski Zbigniew
18. Wieczorek-Puch Anna
19. Wierzbicka Agata - Sekretarz
20. Wolnik Izabella
21. Wróbel Kamila

Rada dzielnicy "Wrzosowiak"