Skład osobowy Zarządu Rady Dzielnicy:

1. Mackiewicz Dariusz - Przewodniczący
2. Czerwik Andrzej - Wiceprzewodniczący
3. Synowiec Karol - Wiceprzewodniczący
4. Wierzbicka Agata - Sekretarz
5. Kościańska Urszula - Członek Zarządu
6. Kopiec Joanna - Członek Zarządu
7. Wolnik Izabella - Członek Zarządu

Pozostali Radni Dzielnicy w porządku alfabetycznym:

 1. Chmurzyński Mirosław
 2. Dmochowska Aneta
 3. Formicki Daniel
 4. Hubicki Marcin
 5. Jabłoński Jacek
 6. Krasoń Przemysław
 7. Michoń Marcin
 8. Mrozik Jan
 9. Pilarski Tomasz
 10. Stryjewski Piotr
 11. Suder Halina
 12. Tkacz Łukasz
 13. Wieczorek-Puch Anna
 14. Zatoń Teresa

Rada dzielnicy "Wrzosowiak"